maanantai 9. kesäkuuta 2014AVOry:n kuulumisia   syksyllä 2014.

AVOry Arjenhallinnan monikulttuurinen naisten yhdistys, Multicultural  Women’s  Federation of Home Economics  on IFHE:n organisaatiojäsen  <www.ifhe.org> .  AVOry  perustettiin espoolaisten monikulttuuristen maahanmuuttajarouvien aloitteesta 2010. Jäsenet ovat olleet erittäin aktiivisia. Sen pääasiallinen tarkoitus on auttaa Suomeen Espooseen muuttaneita ulkomaalaisia naisia asettumaan heille outoon kulttuuriin. Muiden paikallisten organisaatioiden kanssa yhteistyössä on tehty työtä monikulttuurisuuden parhaiden puolien yhteensovittamiseksi meidän lähialueella. Samanlaisia yhteisöjä on eri puolilla Suomea.

Menneenä vuonna 2013-14 on jatkunut käsillä tekemisen avulla oppiminen uutta ja korjata vanhaa. Käsitöillä, ompelukoneella ja neuleilla on ollut tärkeä rooli uuden oppimisessa.  Ruoan kautta perinteen vaihtaminen on ollut hauskaa vaillinaisissa kotitaloustiloissa. Kakun tekeminen onnistuu seurakunnan kerhohuoneessakin. Sambuusien ja taatelikakun ohjeiden toteuttaminen luo onnistumisen iloa ja makua.     Yhteinen seurusteleminen monilla kielillä, peruskielenä on suomi ja sen oppiminen.  

Vakavaa kurssitustakin on ollut. Kaksi naisten hygienian ja perhesuunnittelun kurssia keväällä 2013. Ne saivat pitkän ja perusteellisen 12 kerran opetusperiodin Espoon keskustassa ortodoksisen Filoksenia seurakunnan kerhohuoneessa. Erityisesti ympärileikkaus teeman kerrat oli ankarasti vain naisten läsnä ollessa, jolloin keskustelu oli avointa ja luottamuksellista. Lopuksi tehtiin informoiva näytelmä ympärileikkauksen vaaroista kertovaksi ja esitettäväksi.  Terveydenhoitaja vieraili kertomassa  perhesuunnittelun mahdollisuuksista. Kaikki eivät voi saada lasta.

AVOry:n somalirouvat kokosivat ansiokkaan ”Arooska” -häänäyttelyn Helinä Rautavaaran museon aloitteesta Espooseen. Samanlaisen näyttelyn AVOry kokoaa syksyllä 2014 Itä-keskuksen kirjastoon.

AVOry:n toimintaidean pohjalta tein AVOryn sihteerinä Table Displayn pöytänäyttelyn IFHE:n vuosikokouksen symposiumissa 20.2.2014 Fuldassa, Saksassa. Näyttely oli esillä Kauklahden kirjastossa maalis-huhtikuun.  Sama suppeana EU:n tiloissa 19.3.2014 seminaarin aulassa.  Paljon aikaa olisi tavittu esittelyä varten.  AVOry on jatkanut syrjäytymisen ehkäisemisen teeman esitelmiä myös 2014. "Spark näyttely" Barona areenassa syksyllä ja "Tee käsillä" Helsingin yliopiston teema tapahtumassa syksyllä 2014.

”Maailma kylässä” tapahtumassa Kaisaniemessä 24.5.2014 luotiin uusia kontakteja työmme jatkuvuuden takaamiseksi.  Aktiivinen ”sadunkerronta ja kaunistautuminen”  somalikulttuuripäivillä 26.5. Itä-keskuksen Stoassa.  AVOryn kotipaikka on Espoossa.

Raportin teki Leena Savisalo sihteeri, leena.savisalo@gmail.com  gsm +358 505 822 341